Betrokken bestuur

Stichting Villa Oigenwois is in 2014 opgezet en de statuten zijn notarieel vastgelegd.

Het doel van Stichting Villa Oigenwois is een passende huisvesting realiseren, onderhouden en exploiteren ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die daartoe zelf niet goed in staat zijn.

Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. 

Klaas Kroezen, Voorzitter

Door mijn ervaring als voorzitter in diverse sociale functies bij school, gemeente, voetbal, kerk, slechthorende vereniging en 4de wereldgroep ben ik voor het bestuur gevraagd. Als opa en oom van een meervoudig gehandicapt kind voel ik mij betrokken bij de doelgroep. Door het begeleiden van bouwprojecten bij voetbal, kerk en een aantal projecten vanuit mijn professie als financieel planner heb ik een relevante expertise opgebouwd.

Ik doe mijn uiterste best om met een goed bouwteam een prachtig gebouw te realiseren met een praktische inrichting en een kostenstructuur welke het mogelijk maakt dat het nu en in de verre toekomst betaalbaar is voor onze doelgroep.

Daarnaast moet er zorg verleend worden naar volledige tevredenheid van bewoners en hun ouders/verantwoordelijken waarbij de verzorgers met plezier hun werk doen. In Villa Oigenwois zal iedereen zich thuis voelen.

Rudi Seijts, Penningmeester

Zonder ervaring in de zorgsector maar met bouwkundige en administratieve kennis ben ik gevraagd om tijd vrij te maken om hulp te bieden aan een prachtig ouderinitiatief.

De kennis heb ik opgedaan als werkvoorbereider bij een aannemingsbedrijf.

Het ouderinitiatief betreft het nieuwbouwplan waarbij ik mijn kennis, creatieve inbreng en coördinatie tussen diverse partijen goed toe kan passen.

Mijn doel is dat we samen een fantastisch mooi pand tot stand kunnen brengen waar de bewoners tot in lengte van jaren met veel plezier op een prachtige locatie met goede zorg kunnen wonen.

Gabi Steinprins, Secretaris

Mijn ervaring voor dit bestuur haal ik enerzijds uit het ouderschap van o.a. 2 kinderen met meervoudige beperkingen, anderzijds uit mijn werk in het sociale en educatieve domein. Ik heb jarenlang gewerkt als coördinator van soc.-cult. centrum ’t Stadsplein, als voorzitter en projectmanager van YES, een organisatie die met jongeren werkt en als educatieve trainer in het (inter)nationaal jongerenwerk, waarbij mijn expertise ligt bij het ‘(anders) leren’, persoonlijkheidsontwikkelingen, het sociaal betrekken van kwetsbare mensen en diversiteit.

Ik zet me vooral in voor de mogelijkheden van onze bewoners, voor een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Ik zorg dat we ons niet alleen laten leiden door het zo goed mogelijk omgaan met beperkingen, maar vooral ook wat onze bewoners kunnen en willen leren, m.a.w. ik zie Villa Oigenwois als creatieve leeromgeving. Ik ben daarom heel trots dat in de ontwerpen een creatieve leerruimte is opgenomen.

Angela Slagter, Algemeen bestuurslid

Als moeder van een meervoudig gehandicapte zoon heb ik de wereld die Zorg heet van vele kanten leren kennen en kan ik mij goed verplaatsen in de zorgen rondom het zorgen. In mijn werk als cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar gebruik ik mijn kennis van de wet en regelgeving en ben ik op de hoogte van de (on)mogelijkheden die er zijn in zorgland. Op bestuurlijk gebied heb ik de nodige ervaring opgedaan in de afgelopen jaren.

Als betrokken ouder en zorgprofessional met een brede ervaring op het gebied van wonen,  zorg en welzijn zet ik mij met plezier in om onze droom; een mooie woonplek voor onze jongeren te realiseren. Daarbij is het doel om invulling te geven aan een goed leven voor iedere bewoner en waar alle talenten kunnen worden benut,  samen met alle betrokkenen.

Martin Ligthart, Algemeen bestuurslid

Als ouder van onze dochter met een beperking voelde ik altijd al de behoefte om voor haar een warme stabiele woon/leefomgeving te creëren, temeer omdat ze daar zelf niet toe in staat is. Een logisch vervolg na logeren is een permanente woonlocatie.

Door mijn kennis en ervaring die ik uit het bedrijfsleven heb opgedaan als projectleider, calculator, werkvoorbereider en mijn ervaring als bestuurder van een zorginstelling ben ik ervan overtuigd dat ik een welkome aanvulling zal zijn voor dit mooie project.

Mijn doel is niet alleen tijdens het voortraject en bouw van dit mooie initiatief, maar ook als het pand straks gerealiseerd zal zijn, ik mijn inbreng zal gebruiken om de zorg voor onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.