Steun ons doel

Voor dit bijzondere woonproject is natuurlijk veel geld nodig. We zijn al een eind op weg, maar kunnen alle hulp gebruiken en we zijn blij met elke euro die we als steun kunnen krijgen. Doet u ook mee? Wij zijn op zoek naar investeerders, sponsors en alle andere vormen van financiële steun.

Wij danken alle investeerders, donateurs en fondsen die ons doel steunen in de vorm van collectes, inzamelingsacties, fondsen en investeringen. En we hopen dat er nog vele bijkomen.

Gegevens van de stichting

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Villa Oigenwois

Statutaire zetel: Gemeente Stede Broec

KvK nummer: 61119520

RSIN: 854215505

IBAN: NL85RABO0188295216 t.n.v. Villa Oigenwois

Activiteiten: BI-code: 8720 - Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten. Exploitatie van huisvesting t.b.v. mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.