Werken bij


Villa Oigenwois is een nieuw te starten, kleinschalig ouderinitiatief in het gezellige dorp Lutjebroek, waar vanaf oktober 2022, 16 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische en/of meervoudige beperking gaan wonen. 

Huiselijke sfeer, kleinschaligheid, liefdevolle aandacht, ontwikkeling en zelfstandigheid zijn de kernwaarden die wij de toekomstige bewoners van Villa Oigenwois willen bieden. Het team dat gevormd gaat worden is er om de bewoners een thuis te bieden; je werkt in het huis van de bewoners en ondersteunt hen bij de invulling van hun goede leven. Villa Oigenwois is een ouderinitiatief; dit betekent dat de ouders en het netwerk van de bewoners blijvend betrokken zijn.

 

Vacatures


Vacature: Persoonlijk begeleider (M/V)

Als persoonlijk begeleider ondersteun je de bewoners bij hun sociale en emotionele ontwikkeling. Je begeleidt hen bij het aanbrengen van structuur in de dag en week. Je stimuleert hen hun talenten en interesses te ontwikkelen, hun sociale netwerk te vergroten en om te gaan met wat het leven hen brengt. Je bent er voor de gehele groep en je begeleidt een aantal bewoners individueel. Een aantal bewoners hebben naast begeleiding ook lichamelijke zorg en/of ondersteuning nodig.

Vacature: Coördinator Villa Oigenwois

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het ouderinitiatief, je denkt graag mee en ziet geen belemmeringen op de weg. In deze functie vervul je een verbindende rol tussen je teamleden, de bewoners, de ouders, WoondroomZorg en het bestuur van Villa Oigenwois. Je bent toegankelijk, open en direct en kunt omgaan met soms tegenstrijdige belangen. In de aanloopfase ondersteun je ouders en bewoners in de overgang naar zelfstandig wonen.