Het ontstaan van onze droom

In 2013 is een kleine groep ouders gestart met het plan om een geschikt kleinschalig woonhuis op te zetten dat ook op de lange termijn een zelfstandige woonvorm blijft en niet aanhaakt bij een grote zorgorganisatie. De kwaliteit van de zorg en het maatwerk die de jongvolwassen bewoners nodig hebben wordt het beste gewaardborgd in een kleine zelfstandige setting. De inspiratie daarvoor kwam veelal bij stichting Merakel vandaan door de Merakelse aanpak en visie. Inmiddels zijn er meer ouders aangehaakt die zich inzetten om deze droom waar te maken. 

De integratie van hun kinderen in de directe woonomgeving vinden zij van groot belang. Om dit te bereiken willen zij hun kinderen zo veel mogelijk laten genieten van alle dorpse activiteiten, maar ook andersom, willen zij zeer zeker ook het dorp en haar bewoners laten beleven wat deze groep te bieden heeft. Daarom zijn zij blij met de locatie midden in de maatschappelijke omgeving van het dorp.

Het is een huis waar het voor onze kinderen fijn is om te wonen, uitnodigt om op bezoek te komen en deel te nemen aan onze activiteiten. 

De inbreng en betrokkenheid van bewoners en ouders is groot en dat willen we ook zo houden. In 2014 is de naam Villa Oigenwois gekozen en stichting Villa Oigenwois opgezet met een bestuur en verschillende werkgroepen. Een bouwcommissie van ouders en vrijwillige bouwexperts neemt de taken rondom het bouwproces op zich. Andere ouders zijn betrokken bij PR, fondsenwerving, planning zorg en andere taken die bij de realisatie van belang zijn. 

Daarmee is Villa Oigenwois een echt ouderinitiatief!