Betrokken ouders

Villa Oigenwois is niet zomaar een wooninitiatief, het is een Ouderinitiatief! Ouders zijn de initiatiefnemers van deze droom en daarom voor 100% betrokken bij dit project. Ondanks dat ouders natuurlijk de individuele bewoner vertegenwoordigen, is het uitgangspunt dat ouders (en andere familieleden) zich ook gaan inzetten voor het collectief. Deze vorm van mantelzorg geeft meerwaarde aan het project.

 

De groep ouders heeft veel ervaring opgedaan vanuit verschillende achtergronden zowel op het gebied van zorg, welzijn, bestuur en ondernemerschap. Ze zijn kritisch en zelfbewust. Ze maken gebruik van ons potentieel en de bereidheid van ouders om een verschil te maken voor dit project en voor de bewoners. Het is duidelijk dat de ouders niet allemaal op dezelfde manier betrokken zullen zijn bij dit project. Ouders en bestuur vergaderen gemiddeld 4-5 keer per jaar.

 

Op dit moment zijn we in overleg met elkaar om te kijken wat de minimale betrokkenheid is om dit project een ouderinitiatief te kunnen blijven noemen. Daarnaast zijn ouders vrij om extra taken op zich te nemen, in een werkgroep, bij het koken, onderhoud, uitjes, de administratie, of bij het werken in de creatieve leerruimte. We gaan ervoor om samen een fantastische woonomgeving te creëren voor onze kinderen.

 

Participatie van ouders en/of verwanten vinden ze een belangrijke voorwaarde om te komen tot een vraag-gestuurde verzorging van de bewoners. Dit houdt in dat op de eerste plaats duidelijk moet worden vastgesteld welke vragen er zijn op het vlak van begeleiding, verzorging, activiteiten en huisvesting. Vervolgens wordt zorgvuldig bekeken of deze vragen realiseerbaar zijn binnen deze woonvoorziening. Open en duidelijke communicatie van alle betrokkenen is hierbij van wezenlijk belang.

 

Naast de betrokkenheid van ouders stellen we het op prijs als ook andere familieleden of vrienden betrokken zijn. Zowel ouders als verwanten (broers, zussen, opa's en oma’s) worden gastvrij ontvangen.