Bewoners

Onze bewoners kunnen veel dingen niet zelf, maar met hulp komen ze een heel eind. Villa Oigenwois geeft hen een kans om zich verder te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk te leven in een veilige en uitdagende omgeving welke gericht is op leren. Een aantal van hen zijn nu al in woontraining, o.a. wassen, opruimen, schoonmaken, persoonlijke verzorging. Het is een lang proces, maar de resultaten zijn zichtbaar. In Villa Oigenwois zal dit traject worden voortgezet.

 

Er zullen drie groepen worden opgezet:

  • Zorggroep: voor bewoners die veel (lichamelijke) zorg nodig hebben.
  • Begeleidingsgroep: voor bewoners met een zekere mate van zelfstandigheid.
  • ‘Zelfstandige’ groep: voor bewoners die weinig of incidentele begeleiding nodig hebben.

 

Op basis van onze visie is de groepsgrootte en samenstelling:

  • 16 jongvolwassenen verdeeld over 3 groepen.
  • Gemengd qua leeftijd, sekse, handicap.
  • Gemengde dagpatronen.
  • Naast individueel en zelfstandig is er aandacht voor collectief, dus er is aandacht voor samen zijn en samen ontdekken.
  • Ouders willen samen voor hun kind en de groep het ideaal realiseren en hebben daarin een actieve rol.
  • Groepsgericht en sociaal inpasbaar.
  • Gedeeltelijk begeleid zelfstandig wonen en gedeeltelijk 24-uurs zorg.