Onze missie en visie

De stichting heeft tot doel het realiseren van een kleinschalig wooninitiatief waar jongeren met een beperking prettig, veilig en op een huiselijke manier kunnen wonen. Dit willen wij op onze eigen wijze realiseren waarbij zorginnovatie, duurzaamheid, vrijwillige inzet en samenwerking met vele partijen uiteindelijk tot het beoogde resultaat zullen leiden.

Om een goede woonvoorziening en zorg te kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die elk op zijn/haar manier uniek is, staan de volgende kernwoorden centraal:

 • Zorg op maat,
 • Rust vs. reuring,
 • Ruimte,
 • Actief burgerschap/integratie,
 • Vaste begeleiders/zo min mogelijk gezichten,
 • Zelfstandigheid,
 • Professionaliteit
 • Liefde,                                        
 • Aandacht,
 • Kleinschaligheid,
 • Flexibiliteit,
 • Respect,
 • Huiselijke sfeer,
 • Veiligheid,
 • Leren en ontwikkeling,

De zorg wordt geboden in een kleinschalige huiselijke omgeving met een rijk buitenleven. Het zorgaanbod is flexibel waarbij er goede aansluiting is bij de vraag van de individuele bewoners en hun ouders. Deze zorg wordt het liefst direct aan de bewoner geboden met zo min mogelijk bureaucratie en administratieve processen.  Alleen daar waar het nodig is om kwaliteit en veiligheid te garanderen worden protocollen en procedures opgesteld.

Villa Oigenwois wordt een kleinschalige woonvorm van een groep jongeren die elkaar kennen en die in principe op hetzelfde moment uit huis gaan of uit "second best" oplossing naar Villa Oigenwois verhuizen. Ook de ouders kennen elkaar inmiddels (goed). Zij maken samen deze toekomst voor hun kinderen, waarbij zij hun kinderen zoveel mogelijk hetzelfde willen bieden als zij graag thuis bieden. Dat wil zeggen:

 • Huiselijkheid
 • Gezelligheid
 • Normaal dagritme
 • Echt samenleven en ruimte voor privacy van kind en ouders
 • Gemengde groepssamenstelling, maar wel in nauw aansluitende levensfasen onderling
 • Normale verzorgingspatronen (wassen, koken, opruimen, onderhouden, inrichten, dagbesteding en individuele therapieën)
 • Veilige omgeving met veel attractieve mogelijkheden etc. etc.: hoe meer continuïteit met thuis, hoe mooier!

Vanuit dat basisprincipe van innovatieve zorgvernieuwing moeten deskundige zorg, technische aanpassingen, innovatieve aanpassingen, organisatorische voorzieningen, etc. primair dienend zijn voor onze kinderen. Iedere afwijking van het principe in zorg, voorziening, organisatie, etc. zien we eigenlijk als een inbreuk op ons ideaal. Daar zullen we steeds kritisch naar blijven kijken: wat is het beste voor onze kinderen?