Planning

 

Voorjaar 2021: Start bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen.

 

Zomer 2021: Start bouw Villa Oigenwois.

 

April 2022: Start realisatie inrichting buiten gebied.

 

Juli 2022: Realisatie bouwplan gereed.

 

September 2022De bewoners nemen hun intrek.

 

Update van de bouw

December 2021: